.

.

Stren -Flex - Made in USA - 05 ft Nylon Twisted Eye & Eye Web Sling

Stren -Flex - Made in USA - 05 ft Nylon Twisted Eye & Eye Web Sling

฿ 0.67

ของสินค้า
จำหน่ายตามสั่ง

ผลิตในอเมริกา!!. สลิงการยกน้ำหนักเบาที่มีน้ำหนักเบาและมีน้ำหนักมาก เส้นด้ายสีแดงในสายรัดสลิงทั้งหมดเพื่อช่วยในกระบวนการตรวจสอบ แนวตั้ง, เค้นคอและตะกร้าผูกปม เป็นรายบุคคลสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับ ผลิตในอเมริกา!!. สลิงการยกน้ำหนักเบาที่มีน้ำหนักเบาและมีน้ำหนักมาก เส้นด้ายสีแดงในสายรัดสลิงทั้งหมดเพื่อช่วยในกระบวนการตรวจสอบ แนวตั้ง, เค้นคอและตะกร้าผูกปม เป็นรายบุคคลสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับ

คุณสมบัติพื้นฐาน

พวกเขาซื้อด้วยผลิตภัณฑ์นี้